Форум    Почта    Members     
Главная Документы Актуарная наука Кафедра Биржи Отдых
Актуарная наука | Кто такой актуарий? | Интернет-ресурсы | Аббревиатуры | Термины


What is an Actuary?

An actuary is a business professional who analyzes the financial consequences of risk.

Actuaries use mathematics, statistics, and financial theory to study uncertain future events, especially those of concern to insurance and pension programs.

Actuaries may work for insurance companies, consulting firms, government, employee benefits departments of large corporations, hospitals, banks and investment firms, or, more generally, in businesses that need to manage financial risk.

A career as an Actuary is better described as a "business" career with a mathematical basis than as a "technical" mathematical career.Хто такі актуар?

Актуар - гэта прафэсіянал у бізнэсе, які аналізуе фінансавыя наступствы рызыкі.

Актуары выкарыстоўваюць матэматыку, статыстыку ды фінансавую тэорыю для вывучэньня будучых наступстваў, - пераважна тых, якія тычацца страхавых і пэнсійных праграмаў.

Актуары могуць працаваць на страхавыя кампаніі, кансультацыйныя фірмы, кіраўніцтва, адзьдзел ільготаў вялікіх прадпрыемстваў, шпіталёў, банкаў ды інвэстыцыйных кампаніяў, альбо, у агульным, у бізнэсе, які патрабуе аналізу фінансавае рызыкі.

Кар'ера актуара тычыцца болей матэматычнай базы, чым тэхнічнай.

Пераклад зрабили иКто такой актуарий?

Актуарий - деловой профессионал, анализирующий финансовые последствия риска.

Актуарии используют математику, статистику и финансовую теорию для изучения недостоверных будущих событий, в основном выполняя работу для предприятий, заключающих в себе страховые и пенсионные программы.

Актуарии могут работать в страховых компаниях, консультационных фирмах, правительстве, отделе льгот больших корпораций, больницах, банках и инвестиционных фирмах или, в более общем случае, в бизнесе, связанном с управлением финансовыми рисками.

Карьеру актуария можно описать скорее как "деловую" карьеру с математическим основанием, нежели как "техническую" математическую карьеру.

Перевод сделали и

Дизайн: gazza design studio
   User List